Jdi na obsah Jdi na menu
 

Požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí požáru

 

     Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ve Zlínském kraji a tedy i v Napajedlích  upravuje Nařízení Zlínského kraje č. 4/2002, kde se mj. uvádí:

     V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, tzn. v období sklizně pícnin, obilovin a slámy a období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku (tzv. období sucha), nelze na místech se zvýšeným požárním nebezpečím:

a)     rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně,

b)     kouřit,

c)     odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

d)     spalovat hořlavé látky na volném prostranství,

e)     tábořit mimo vyhrazená místa,

f)     zakládat ohně a manipulovat s nimi bez přítomnosti osoby starší 15 let,

g)     používat v přírodním prostředí zábavné pyrotechniky.

     Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí lesní porosty, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur, sklady pícnin, obilovin a slámy a místa v přírodním prostředí využívaná k rekreačním účelům.

     Při rozdělávání ohňů v přírodním prostředí je zakázáno rozdělávat oheň v lese a do vzdálenosti 50 m od kraje lesního pozemku, na rašelinových pozemcích, ve vysoké trávě, ve vzdálenosti 100 m od stohů dozrávajícího obilí, strnišť; dále i plošné pálení slámy na polích. V rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích lze ohniště rozdělávat jen na vyhrazeném prostoru.

     Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickou osobou může být postiženo dle zákona o přestupcích.

(www.hasicinapajedla.cz)