Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Sdružení  revizních  techniků  komínů  Zlínského  kraje  ve  spolupráci  s  Hasičským záchranným  sborem Zlínského  kraje a Krajským úřadem Zlínského  kraje, odborem  životního  prostředí  a  zemědělství  upozorňuje majitele    spotřebičů  paliv  napojených na  spalinovou  cestu  o  změně  právních  předpisů  týkajících  se  čistění,  kontroly  a revize komínů / spalinové cesty/.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 - o podmínkách požární bezpečnosti při  provozu  komínů,  kouřovodů  a  spotřebičů  paliv  nabývá  účinnosti  dnem  1.  ledna 2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. 

V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného nařízení  je mimo  jiné uvedeno, že  každý  si  musí  počínat  tak,  aby  při  provozu  komína  a  kouřovodu  (dále  jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vniku požáru.
Aby  při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv  nedocházelo ke vzniku požáru a úniku  spalin  od  připojených  spotřebičů  na  tuhá,  kapalná  a  plynná  paliva   musí  se provádět  kontroly,  čištění  a  revize  spalinové  cesty  způsobem  a  ve  lhůtách stanovených tímto nařízením vlády.
 
Podrobnosti ve článku na stránkách HZS Zlínského kraje: